Dołącz do czytelników
Brak wyników
Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Pedagogiczne inspiracje

Uczenie przy pomocy chmury

W dzisiejszych czasach nie wyobrażamy już sobie noszenia ze sobą do pracy wszystkich podręczników, książek, kart pracy oraz innych materiałów, które jeszcze kil...

Ewa Ostarek | 11 września 2018

Świetlica, którą dzieci lubią

Praca w świetlicy szkolnej czasem bywa postrzegana przez nauczycieli jako nieatrakcyjna forma pracy zawodowej z uczniami. Niektórzy z nich traktują ją nawet jak...

Margareta Olszewska | 11 września 2018

Jak rozwijać postawę proekologiczną wśród uczniów zgodnie...

Rozwój cywilizacyjny oraz brak świadomości ekologicznej społeczeństwa przyczyniają się do ciągłej degradacji środowiska przyrodniczego. Chcąc temu przeciwdziała...

Aleksandra Kubala-Kulpińska | 11 września 2018

Kącik małego odkrywcy
Jak skutecznie pokonywać trudności szkolne

Uczeń ze spektrum autyzmu w klasach I–III

Dzieci autystycznych przybywa. Statystki podają różne dane:  1 dziecko na 150, 1 na 120, a nawet 1 na 88 urodzonych to dzieci,  u których diagnozuje się zaburzenia ze spektrum autyzmu.  Mówi się nawet, że jest to epidemia XXI wieku. Dwa lata temu  (wg SIO, stan na 10 marca 2015 r.) w polskich przedszkolach i szkołach ponad 17 tysięcy dzieci miało orzeczenie autyzmu,  w tym zespołu Aspergera1.  Ponieważ z roku na rok przybywa takich dzieci, to dzisiaj ta liczba jest jeszcze większa.

Małgorzata Łoskot | 13 czerwca 2018

Akademia rozwoju nauczyciela
Scenariusze zajęć