Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pedagogiczne inspiracje

5 lutego 2018

NR 21 (Listopad 2016)

Czas na pracę grupową!

0 20

Doskonałą odmianą w codziennej pracy szkolnej są zajęcia grupowe. Podczas nich dzieci tworzą zespół wykonujący wspólne dzieło. Wtedy mają okazję poczuć, że naprawdę stanowią grupę. Starają się wówczas wzajemnie uzupełniać, aby jak najlepiej zrealizować wyznaczony cel. Tworzenie wspólnego dzieła jest doskonałą mobilizacją dla całej grupy. Jednocześnie te zajęcia można wykorzystać jako formę nietypowej rywalizacji między klasami. Opisane scenariusze zrealizowano w kilku klasach w minionym roku szkolnym. Artykułowi towarzyszą zdjęcia autentycznych prac uczniów.

Podczas zajęć grupowych istotne jest przede wszystkim umiejętne pokierowanie zespołem tak, aby wychowankowie mogli jak najlepiej wykorzystać swoje atuty. Ważne jest również to, by równocześnie, samodzielnie dokonywali właściwych wyborów w trakcie wspólnej pracy. Wtedy będą mogli poczuć głęboką radość i prawdziwą satysfakcję z efektów swojej pracy.

Opisane zajęcia są przydatne nauczycielowi właściwie niezależnie od stopnia zażyłości jego klasy. Najmłodsi mogą dzięki nim lepiej się poznać. Mają wówczas okazję do wzajemnego podpatrywania swojej pomysłowości oraz obserwowania praktycznych umiejętności opanowanych przez innych. Ważne wtedy staje się to, że efekty pracy liderów grupy mobilizują pozostałych do prób równania się z nimi. Z kolei prowadząc lekcje dla uczniów klas trzecich łatwo docenić, że dzięki opisanym zajęciom dzieci mogą doskonalić umiejętność współdziałania i samorzutnego dzielenia się zadaniami. Wynika to przede wszystkim z tego, że nieraz miały już okazję przekonać się, że pracując w grupie da się wymyślić atrakcyjniejsze rozwiązania niż zajmując się tym w pojedynkę.

Gdy cała klasa z zaangażowaniem pracuje, nauczyciel może ocenić, jak bardzo jest zintegrowana. Uczniowie żywiący wobec siebie sympatię zwykle żywiołowo angażują się we wspólną pracę. Tego rodzaju zadania, umiejętnie stosowane, mogą także pomóc w przezwyciężaniu wzajemnych antypatii pomiędzy innymi dziećmi. Gdy ostateczny efekt zależy od zaangażowania się każdego ucznia w działanie, czasem konieczne jest współpracowanie nawet z tym, kogo na co dzień się unika. Zaskakujący rezultat wspólnych działań może prowadzić do przezwyciężania dystansu wobec innych członków zespołu, gdyż sprzyja to dzieleniu się emocjami.

Dalej przedstawiamy propozycję dwóch scenariuszy lekcji stanowiących wyzwania dla zespołu klasowego. Pozwalają one połączyć w spójną całość cele edukacji technicznej i plastycznej. Dodatkowym ich walorem jest to, że po zajęciach pozostaną nam prace, które mogą stanowić atrakcyjną dekorację sali lekcyjnej, świetlicy lub korytarza szkolnego.

„Kosmaty potwór”

Cele:

  • wychowawczy: inspirowanie uczniów do swobodnej ekspresji twórczej; inicjowanie współdziałania wszystkich członków zespołu klasowego, 
  • dydaktyczny: uwrażliwianie wychowanków na barwę, kształt oraz fakturę; rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci; odwoływanie się do znanych przykładów z literatury dziecięcej i filmów, 
  • w sferze umiejętności praktycznych: pogłębianie umiejętności wyrażania własnych myśli i spostrzeżeń w pracy plastycznej; rozwijanie umiejętności ilustrowania scen i sytuacji realnych oraz fantastycznych inspirowanych własnymi...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Życie Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy