Dołącz do czytelników
Brak wyników

Scenariusz zajęć

29 stycznia 2018

NR 28 (Czerwiec 2017)

Dziecko w roli ambasadora tytularnego polskiej przyrody

0 18

Dziecko w roli ambasadora, w dodatku tytularnego? Tak! W dziecięcym świecie tego typu role są czymś zupełnie normalnym i nie powinny budzić zdziwienia osób dorosłych. Skoro w niektórych szkołach i przedszkolach istnieją takie instytucje, jak na przykład Dziecięcy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, skoro istnieje gęsta sieć Dziecięcych Laboratoriów i sprawnie działają „lokalne”, czyli Szkolne Samorządy Uczniowskie, to dlaczego miałoby nie być ambasadorów, zwłaszcza pracujących na rzecz ochrony i promocji polskiej przyrody?
 

W związku z tym, że do poważnych dziecięcych działań na rzecz przyrody nie są konieczne ani specjalnie wyznaczone siedziby zwane ambasadami, ani skomplikowane procedury związane z powołaniem „na urząd ambasadora”, rolę ambasadora może pełnić w zasadzie każde dziecko. Tym bardziej, że większość dzieci ma swoje szczere, nie splamione pogonią za pieniędzmi i korzyściami materialnymi zasługi związane z ochroną przyrody. Jako przykłady można wymienić wyjątkową troskę o czworonożnych pupili, systematyczny udział w Sprzątaniu Świata i różnego rodzaju działaniach proekologicznych.

 

Temat dnia aktywności 

Kto może zostać tytularnym ambasadorem przyrody? 

Cele ogólne

 • kształtowanie u dzieci postawy prawdziwego miłośnika przyrody,
 • wdrażanie uczniów do poszanowania przyrody w każdym miejscu i czasie – w tym podczas wakacyjnego wypoczynku

Cele szczegółowe

Uczeń:

 • wzbogaca słownik pojęciowy – rozumie i wyjaśnia własnymi słowami pojęcia: ambasador, ambasador tytularny, ambasada, dyplomata,
 • rozumie konieczność poszanowania przyrody w każdym miejscu,
 • świadomie i rozsądnie korzysta z dóbr przyrody,
 • promuje piękno i bogactwo rodzimej przyrody,
 • swoją postawą zachęca i angażuje innych ludzi do działań na rzecz ochrony przyrody,
 • ukazuje piękno i bogactwo przyrody w dziecięcej twórczości artystycznej,
 • poszerza swoją wiedzę na temat polskiej przyrody (w tym przyrody Małej Ojczyzny)

Metody 
i techniki pracy

 • pogadanka,
 • obserwacja bezpośrednia,
 • rozmowa kierowana,
 • praca z wykorzystaniem różnego rodzaju materiałów źródłowych (w tym Internetu, słowników języka polskiego i języków obcych, atlasów przyrodniczych, czasopism i książek o tematyce przyrodniczej),
 • technika niedokończonych zdań,
 • „giełda pomysłów”,
 • zabawa

Materiały i środki dydaktyczne

Kilka stanowisk komputerowych z możliwością korzystania z Internetu, materiały i środki dydaktyczne wymienione przy zadaniach z zakresu wybranych edukacji

 

Ambasador „ad personam” (ambasador tytularny) to tytuł, jakiego może używać osoba zasłużona dla służby dyplomatycznej, niekoniecznie aktualnie pozostająca na stanowisku ambasadora. Czyż dzieciom – prawdziwym miłośnikom przyrody można poskąpić tego honorowego tytułu? A jeśli przyznać – to za co w szczególności?

Oto propozycja 4–5 godzinnego dnia aktywności dla uczniów klasy III, którego głównym celem będzie zrozumienie roli ambasadora polskiej przyrody. Wybrane elementy zajęć mogą być z powodzeniem wykorzystane w klasie I, II czy też na zajęciach pozalekcyjnych. 

Przebieg zajęć:

Część wstępna

Co to znaczy być ambasadorem tytularnym?
(edukacja społeczna, polonistyczna, zajęcia komputerowe)

Należy przygotować: kilka stanowisk komputerowych z możliwością skorzystania z Internetu, dostępne słowniki języka polskiego, słowniki wyrazów obcych, rozsypanki zdaniowe, klej i nożyczki dla każdego ucznia, zeszyty do edukacji polonistycznej.

 • Nauczyciel wita dzieci. Przeprowadza krótką, kierowaną pytaniami powtórkę wiedzy z dziedziny ochrony przyrody. Pyta uczniów, czy chcieliby zostać ambasadorami tytularnymi polskiej przyrody. Pytanie to ma na celu spowodowanie naturalnej potrzeby wyjaśnienia pojęć: ambasador, ambasador tytularny, ambasada, dyplomata.
 • Uczniowie wyjaśniają wymienione w pkt.1. pojęcia, korzystając ze zgromadzonych źródeł informacji. Następnie zapoznają się z rozsypanką wyrazową dotyczącą wyjaśnianych pojęć, rozcinają poszczególne części zdań, po czym łączą pasujące do siebie części i wklejają do zeszytów (do edukacji polonistycznej).

Rozsypanka może wyglądać tak:

Ambasador jest to

lokal, w którym mieści się i pracuje przedstawicielstwo danego państwa czy organizacji.

Ambasador tytularny,
inaczej zwany ambasadorem „ad personam” jest to

 przedstawiciel dyplomatyczny, reprezentujący państwo lub organizację; 
obrońca ważnych interesów.

Ambasada jest to

człowiek wykształcony, układny, taktowny, postępujący w sposób elegancki i zręczny.

Dyplomata jest to

osoba zasłużona dla służby dyplomatycznej, w danej chwili niekoniecznie pełniąca urząd ambasadora.

 

Część główna

Prawa i obowiązki ambasadora tytularnego przyrody
(edukacja społeczna, polonistyczna, przyrodnicza)

Potrzebne będą: duży arkusz szarego papieru, kilka sztuk kleju w sztyfcie, ciemne mazaki...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Życie Szkoły"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy