Dołącz do czytelników
Brak wyników

Scenariusz zajęć

28 czerwca 2018

NR 17 (Maj 2016)

Logiczne aktywności matematyczne
- propozycje ćwiczeń dla dzieci na pierwszym szczeblu edukacyjnym

0 48

Zabawy o charakterze logicznym stanowią wartościowe wypełnienie zajęć z zakresu edukacji matematycznej na pierwszym szczeblu edukacyjnym. Motywują one dzieci do wykazywania się większą kreatywnością oraz prowokują do zwiększonego i bardziej intensywnego rozumowania na drodze do poznania „matematycznego sposobu myślenia”. 

Logika zaprowadzi cię z punktu A do punktu B. Wyobraźnia zaprowadzi cię wszędzie.

Albert Einstein
 

Biorąc pod uwagę fakt, iż „nauczanie matematyki w szkole ma podwójne znaczenie; z jednej strony [obejmuje] kształcenie umiejętności logicznego myślenia, z drugiej (…) – nauczanie konkretnego materiału naukowego z matematyki1”  winno się – za sprawą wdrażanych praktyk i aktywności – rozwijać zarówno jeden, jak i drugi kontekst kształcenia. 

Powołując się na słowa M. Dąbrowskiego, „matematyka może uczyć bardzo wielu rzeczy o uniwersalnej przydatności: dostrzegania prawidłowości, dostrzegania i badania związków (np. typu przyczyna – skutek), wnioskowania, argumentowania, przekonywania… Od lat zwraca się uwagę na jej walory kształcące i akcentuje, żeby nie tylko uczyć matematyki, ale przede wszystkim – i to zwłaszcza na niższych poziomach edukacji – uczyć przez matematykę czy dzięki matematyce2”. Zdobyte kompetencje matematyczne bez wątpienia pomogą nam rozwiązać wiele problemów dnia codziennego oraz pozwolą na wykazywanie się przy tym bardziej efektywnymi strategiami myślenia3. W końcu – w myśl niezwykle motywujących słów Hugo Steinhausa –  „niezależnie od tego, co będziesz robił w przyszłości, po matematyce będziesz robił to lepiej4”.

Poniżej zaprezentowano przykłady ćwiczeń rozwijających umiejętność logicznego myślenia dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Mogą one stanowić podstawę zajęć z zakresu edukacji matematycznej lub też wypełnienie zajęć dodatkowych rozwijających matematyczne zainteresowania dzieci.


Przykład 1. Rysujemy szlaczek

Poniżej zamieszczono fragment szlaczka. Powstał on poprzez wykorzystanie pewnej zasady. Jaka to zasada?

    

                            
Przyjrzyj się powyższej sekwencji i spróbuj odpowiedzieć na pytania:

Jaka figura jest w tym szlaczku na:

  • 17 miejscu?
  • 28 miejscu?
  • 49 miejscu?
  • 86 miejscu?5 

Jaką zasadę należy zastosować, aby odpowiedzieć na te pytania bez wykonywania obliczeń?


Przykład 2. Jaka to liczba?

Na kartonikach zapisano sześć liczb. Ostatni kartonik jest odwrócony. Spróbuj odgadnąć, jaka liczba znajduje się na ostatnim kartoniku, wiedząc, że:

  • wynosi o 9 więcej niż...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Życie Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy