Dołącz do czytelników
Brak wyników

Profilaktyka zagrożeń w cyberprzestrzeni
wśród najmłodszych

Artykuły | 14 lutego 2018 | NR 24
24

Współczesny uczeń już od najmłodszych lat korzysta z technologii informacyjno-komunikacyjnych, a świat, w którym żyje składa się z dwóch rzeczywistości – pierwszą z nich jest ta realna, natomiast druga to cyber. Taka sytuacja powoduje, że obok tradycyjnych zagrożeń płynących z codziennego życia pojawiają się nowe, dotąd nieznane i niebezpieczne, związane z cyberprzestrzenią.

Określenia cyberprzestrzeń jako pierwszy w ostatnim stuleciu XX wieku użył w swojej powieści amerykański pisarz William Gibson. Według niego była ona halucynacją. W ślad za Gibsonem poszli w latach 90. XX w. badacze rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych, stosując w cybernetyce termin cyberprzestrzeni. Cyberprzestrzeń to wirtualna rzeczywistość, synonim przestrzeni informacyjnej, nie tylko Internet, ale również wcześniejsze zdobycze techniki takie jak radio, telewizja, telefon, linie telefoniczne i fale Hertza. Główne zagrożenia wynikające z korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych to: uzależnienie, poznawanie nieodpowiednich do wieku treści zamieszczanych w Internecie, cyberprzemoc czy nawiązywanie kontaktów z nieznajomymi. Aby wyjść naprzeciw problemom zagrożeń płynących z cyberprzestrzeni, warto podjąć działania profilaktyczne, których celem jest uświadomienie dzieciom, że rozwój oraz korzystanie z nowoczesnych technologii stwarza zagrożenia, które mogą dotknąć każdego z nich.

P. Aftab podaje następujące zadania szkoły w zakresie profilaktyki w sieci:

 • ochrona młodego człowieka przed negatywnymi skutkami uczestnictwa w rzeczywistości wirtualnej,
 • kształtowanie umiejętności współpracy, współdziałania i współżycia w realnym świecie, wskazywanie wartości kontaktów międzyludzkich,
 • pomoc uczniom w rozumieniu sprzecznych wiadomości zawartych w Internecie,
 • diagnozowanie uczniów uzależnionych i niesienie im pomocy,
 • propagowanie zdrowego trybu życia.

Istotnym działaniem na rzecz profilaktyki zagrożeń w cyberprzestrzeni jest Dzień Bezpiecznego Internetu. W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (wcześniejsza nazwa: Fundacja Dzieci Niczyje) oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) – realizatorów unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF). Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange.

Tegoroczny dzień bezpiecznego Internetu pod hasłem „Razem zmieniamy Internet na lepsze” został zaplanowany na 7 lutego 2017 r. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na rolę wszystkich użytkowników Internetu w tworzeniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska online. Ważnym elementem jest również uświadomienie młodym ludziom, że każdy ponosi odpowiedzialność za to, co robi w sieci oraz za sposób, w jaki z niej korzysta. Podczas obchodów DBI podkreślony zostanie pozytywny potencjał Internetu, który może być przez dzieci wykorzystany w edukacji, w kontach z rówieśnikami oraz jako forma twórczej rozrywki.

 

Tabela 1. Działania na rzecz bezpieczeństwa w Internecie – wykaz pomocy

Źródło

Charakterystyka

http://edukacja.fdds.pl/ 

 • Możliwość zamówienia maksymalnie 30 egzemplarzy bezpłatnego magazynu Sieciaki.pl. (należy pokryć jedynie koszty przesyłki) Magazyn edukacyjny prezentujący zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Zawiera 15 misji – zadań sprawdzających wiedzę o bezpieczeństwie online.
 • Możliwość zamówienia bezpłatnego pakietu Necio.pl
 • W skład pakietu wchodzą:
 • scenariusz zajęć,
 • arkusze pracy,
 • bajka ,,Mój przyjaciel Necio”,
 • plakat,
 • płyta CD.

 

 • Możliwość pobrania  zeszytów zadań ,,Baw się i ucz w sieci” przeznaczonych dla dzieci 4-8 lat i rodziców, dotyczących bezpieczeństwa w Internecie oraz walki z nielegalnymi i szkodliwymi treściami.
 • Możliwość pobrania poradnika Bezpieczeństwo dzieci online. Kompendium dla rodziców i profesjonalistów. Został on przygotowany przez ekspertów z Polskiego Centrum Programu Safer Internet (NASK i Fundacja Dzieci Niczyje) i dotyczy zróżnicowanych aspektów bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie.
 • Możliwość pobrania Elementarza dla dzieci – broszury przeznaczonej dla dzieci i rodziców, dotyczącej bezpieczeństwa w Internecie, w tym ochrony komputera, komunikacji przy użyciu sieci, cyberprzemocy, rozrywki i pobierania plików z sieci.
 • Możliwość pobrania publikacji Jak reagować na cyberprzemoc? Poradnik dla szkół. Zawiera ona  charakterystykę zjawiska cyberprzemocy, wskazówki dotyczące szkolnego systemu zapobiegania oraz aspekty prawne i psychologiczne tego zjawiska.


http://edukacja.fdds.pl/kursy-e-learning

Poznaj bezpieczny Internet. Kurs dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.
Zajęcia odbywają się w sali informatycznej. Ważne, aby wcześniej kurs ukończył prowadzący (kurs dla profesjonalistów), tylko to umożliwi rejestrację grupy. Prowadzący krótko omawia formę uzyskania i sprawdzenia wiadomości biorących udział w kursie. Następnie pomaga uczniom w czynnościach rejestracyjnych. Każdy uczestnik musi wpisać kod aktywacyjny, który zostaje nadany prowadzącemu podczas pierwszej rejestracji. Uczniowie mogą uczestniczyć w kursie zarówno podczas zajęć szkolnych, jak i w domu. Kursy są dostosowane do grup wiekowych. 
Na zakończenie szkolenia każdy uczestnik może wydrukować sobie dyplom.

http://www.sieciaki.pl/

Serwis dla dzieci zawierający bezpieczne gry, konkursy, wykaz bezpiecznych stron internetowych. Projekt ma na celu głównie:

...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Życie Szkoły"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy