Dołącz do czytelników
Brak wyników

Scenariusz zajęć

6 lutego 2018

NR 22 (Grudzień 2016)

Zimowe zjawiska przyrodnicze

0 16

Grudzień zwiastuje długo oczekiwane nadejście świąt Bożego Narodzenia, ale także zbliżanie się kalendarzowej zimy i pojawienie się występujących o tej porze roku zjawisk przyrodniczych. Co to są zjawiska przyrodnicze? Jakie są rodzaje tych zjawisk i czy są one zależne od pory roku? Jak wpływają na nasze życie, zdrowie i bezpieczeństwo? W jaki sposób możemy zminimalizować skutki niesprzyjających warunków atmosferycznych? Na te i inne pytania uczniowie z łatwością odpowiedzą, wykonując zadania zamieszczone w zaproponowanym poniżej scenariuszu całodziennych zajęć.

Propozycja zajęć jest przeznaczona do realizacji w klasie III (ok. 4–5 godz. lekcyjnych), ale niektóre pomysły z powodzeniem można wykorzystać zarówno w klasie I i II, jak i podczas zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia przyrodnicze uczniów.

Nauczyciel dobiera zadania z uwzględnieniem potrzeb i możliwości prowadzonej klasy. Pozostałe pomysły może przenieść na inne dni albo w ogóle z nich zrezygnować.

 

Temat dnia aktywności

Zimowe zjawiska przyrodnicze

Cele ogólne

 • zapoznanie uczniów z zimowymi zjawiskami przyrodniczymi,
 • uzmysłowienie dzieciom, na czym polega dostosowanie się do niekorzystnych warunków atmosferycznych

Cele szczegółowe

Uczeń:

 • wie, z czego wynikają pory roku i dostrzega ich cykliczność,
 • wymienia przynajmniej 5 zimowych zjawisk przyrodniczych,
 • opisuje (ustnie) różne zjawiska przyrodnicze w oparciu o wiedzę pozyskaną z różnych źródeł informacji naukowej – dostrzega podobieństwa i różnice,
 • dokonuje obliczeń matematycznych związanych z pomiarem temperatury,
 • czyta ze zrozumieniem,
 • korzysta z nowoczesnych technologii w celu pozyskania potrzebnej wiedzy,
 • potrafi „odczytać” z otoczenia informacje dotyczące pogody,
 • stosuje nabytą wiedzę w praktyce,
 • jest świadomy swojej odpowiedzialności za własne zdrowie i bezpieczeństwo,
 • aktywnie uczestniczy w wykonywaniu zaplanowanych na zajęcia zadań i we wspólnej zabawie

Metody i techniki pracy

 • pogadanka,
 • praca z tekstem,
 • obserwacja bezpośrednia,
 • działania praktyczne,
 • zabawa

Materiały i środki dydaktyczne

Globus, lampka elektryczna, a także materiały i środki dydaktyczne wymienione przy kolejno realizowanych zadaniach z zakresu wybranych edukacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przebieg zajęć:

Część wstępna

Nauczyciel wita uczniów, zapoznaje z tematem dnia aktywności. Poleca dzieciom usiąść w kręgu na dywanie i obejrzeć wcześniej przygotowany globus. Zwraca uwagę na lekkie, nieprzypadkowe przechylenie kuli ziemskiej i pyta, czy ma ono jakiś związek z porami roku. Potem zapala lampkę (umowne Słońce), zaciemnia pomieszczenie i demonstruje obieg Ziemi wokół Słońca (jednocześnie ruch wirowy i obiegowy) i informuje, że 1 pełen obieg Ziemi wokół Słońca trwa 365 dni. Głównym zadaniem tej części zajęć jest obserwacja zmieniającego się oświetlenia Ziemi.

Następnie każdy uczeń otrzymuje do samodzielnego przeczytania krótki tekst, z którego wynika podstawowa wiedza dotycząca 
pór roku w Polsce.

 

Przyjechała zima... wozem?

„Przyjechała zima wozem.
A z kim? Ze śniegiem i mrozem!”

To oczywiście nie jest prawdą, gdyż wozem lub saniami zima przybywa tylko w baśniach, wierszykach i piosenkach dla małych dzieci. Uczniowie powinni mieć na ten temat wiedzę naukową, a wozy w przyrodzie powinny im się kojarzyć raczej z pewnymi gwiazdozbiorami.

Występowanie pór roku – a wśród nich zimy oraz związanych z nimi zjawisk pogodowych spowodowane jest wędrówką Ziemi wokół Słońca.

W zależności od tego, w jaki sposób Słońce oświetla Ziemię, a dokładniej mówiąc – pod jakim kątem padają promienie słoneczne i jak mocno ogrzewają dany obszar Ziemi, mamy różne, zmieniające się, klimatyczne pory roku. W naszej umiarkowanej strefie mamy tych pór nie 4, jak się często słyszy, a 6. Są to: przedwiośnie, wiosna, lato, jesień, przedzimie i zima.

Pierwszego dnia wiosny (21 III) i pierwszego dnia jesieni (23 IX) Słońce jednakowo oświetla obie półkule Ziemi. Wówczas dzień i noc trwają po 12 godzin.

Kalendarzowe lato zaczyna się 22 VI i wtedy lepiej jest oświetlona półkula północna. Dzień trwa najdłużej w roku, ale za to noc jest najkrótsza.

Odwrotnie jest 22 XII – w pierwszy dzień kalendarzowej zimy. Wówczas najlepiej jest oświetlona półkula południowa. W naszej strefie klimatycznej dzień jest najkrótszy, a noc najdłuższa.

A dlaczego Ziemia (także ta na globusie) jest nachylona pod kątem w stosunku do Słońca? Dlatego, żeby Słońce jak najlepiej oświetlało zwróconą do niego półkulę.

 

Część główna
            

Jakie zjawiska przyrodnicze występują zimą?
(edukacja przyrodnicza, polonistyczna, zajęcia komputerowe)

Należy przygotować: d...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Życie Szkoły"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy